JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE TRIBUNJ

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Savjet mladih Općine Tribunj je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Tribunj koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Tribunj, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih Općine Tribunj broji sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Općine Tribunj mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Tribunj koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih (30) godina života. Članove Savjeta mladih Općine Tribunj i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Tribunj na vrijeme od tri godine.  Pravo isticanja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Tribunj i njihove zamjenike imaju udruge koje su se sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj  i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 10 mladih.
Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tribunj dostavljaju se na adresu: Općina Tribunj, Općinsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, putem pisarnice Općine Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tribunj, najkasnije do 01. listopada 2019. godine.

Tekst Javnog poziva te obrasce za prijavu možete pronaći u nastavku.