Mjesno komunalno poduzeće

Tržnica
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Odluka o održavanju i upravljanju tržnice na malo File size: 123 KB Downloads: 9 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik za korištenje prodajnih mjesta na javnoj Tržnici na malo Tribunj File size: 143 KB Downloads: 5 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnoj tržnici na namlo na području…

Groblje
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Cjenik usluga na groblju Gaj i pripadajuće suglasnosti File size: 645 KB Downloads: 8 Plan uređenja i održavanja, te rasporeda i korištenja grobnih mjesta File size: 2 MB Downloads: 314 Pravila ponašanja na grobljima na području općine Tribunj File size: 749 KB Downloads: 34 Odluka o Pravilima ponašanja na groblju na području općine Tribunj…

Parking
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Odluka o organizaciji, načinu naplate, kontroli parkiranja na području Općine Tribunj File size: 199 KB Downloads: 431 OBAVIJEST O PARKIRANJU 2019 File size: 206 KB Downloads: 201

Sidrište Logorun
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Uvjeti i cijene priveza na sidrištu Logorun 2019. File size: 397 KB Downloads: 55 Pravilnik o redu i uvjetima na Sidrištu Logorun File size: 137 KB Downloads: 49 Anchorage "Logorun" - prices and conditions File size: 103 KB Downloads: 29

Oglas za posao
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Odluka o odabiru kandidata na radno mjesto Voditelj kontrole i naplate parkirališnih usluga File size: 242 KB Downloads: 17 Prijava potrebe za radnikom Voditelj naplate i kontrole parkirališnih usluga File size: 365 KB Downloads: 20 Natječaj za komunalnog djelatnika 2020 File size: 285 KB Downloads: 45 Odluka o odabiru kandidata - komunalni djelatnik File…

Jednostavna nabava 2018.
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Odluka o početku postupka izgradnje grobnica na groblju "Gaj" - Općina Tribunj File size: 66 KB Downloads: 44 Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača File size: 437 KB Downloads: 27 Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - Izgradnja grobnica na groblju "Gaj" - Općina Tribunj File size: 118 KB Downloads: 33 Obrazac A…

Jednostavna nabava 2017.
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja File size: 555 KB Downloads: 29 1. Odluka o pocetku postupka-sidriste otok Logorun File size: 85 KB Downloads: 22 Poziv na dostavu ponuda - sidriste otok Logorun File size: 165 KB Downloads: 32 Obrazac A - ponudbeni list - sidriste otok Logorun File size: 85 KB Downloads: 29 Obrazac…

Bagatelna nabava
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Troškovnik - sekundarna mreža File size: 40 KB Downloads: 48 Poziv na dostavu ponude - kanalizacija - sekundarna mreža File size: 94 KB Downloads: 31

„Mjesno poduzeće“ d.o.o.
300 173 Općina Tribunj

Mjesno komunalno poduzeće, osnovano je 2007. godine s ciljem obavljanja komunalnih i ostalih djelatnosti na području Općine, a među te poslove spadaju: poslovanje nekretninama, usluge parkirališta, izdavačka djelatnost, organizacija kulturnih zabavnih i drugih manifestacija, upravljanje i održavanje javne plaže, javni i cestovni prijevoz putnika, robe i tereta u domaćem i međunarodnom prometu, odvodnja i pročišćavanje…

Dokumenti Mjesnog poduzeća
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Godisnje izvjesce 2018 File size: 212 KB Downloads: 37 Registar ugovora 2018 File size: 113 KB Downloads: 39 Odluka o davanju prokure File size: 189 KB Downloads: 35 Odluka o imenovanju direktorice File size: 159 KB Downloads: 35 Odluka o razrješenju direktorice File size: 140 KB Downloads: 34 Operativni plan civilne zaštite MP File…