Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

300 173 Općina Tribunj