Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova na sanaciji krovišta zgrade javne i društvene namjene Zamalin u Tribunju - ponovljeni poziv

Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na sanaciji krovišta zgrade javne i društvene namjene Zamalin u Tribunju – ponovljeni poziv

300 173 Općina Tribunj