Sjednice Općinskog vijeća 2017. - Novi saziv

Na temelju odredbe članka 37. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 110. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 6/19), sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice ( primjerice glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Sukladno navedenom, a u skladu s odredbom članka 111., Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj, u nastavku pročitajte pozive na sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj, materijale za sjednice, donesene odluke i akte te zapisnike o radu Općinskog vijeća Općine Tribunj.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 13. rujna 2017. godine s početkom u 20:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti…

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 21. srpnja 2017. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti…

1. konstituirajuća sjednica OV Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 23. lipnja 2017. godine s početkom u 11:30 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može…

  • 1
  • 2