Službeni glasnik Općine Tribunj 2020.

Službeni glasnik Općine Tribunj 2020.

300 173 Općina Tribunj

Izdavač: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj
Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel, tel: 022/446-349, fax: 022/446-021, www.tribunj.hr
Naklada i tisak: Mjesno poduzeće d.o.o., izlazi po potrebi

Dokumenti