Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela
300 173 Općina Tribunj

Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanja prostorno i urbanističko planiranje komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i…

Ustroj Jedinstvenog upravnog odjela
300 173 Općina Tribunj

v.d. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Davorka Brajković, dipl. iur. Kontakt: davorka.brajkovic@tribunj.hr Rukovoditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu Zorica Unić, dipl. oec. Kontakt: zorica.unic@tribunj.hr Rukovoditeljica Pododsjeka za pisarnicu i pismohranu Smiljana Popov Kontakt: smiljana.popov@tribunj.hr Referent – Komunalni i prometni redar Stanko Perkov Kontakt: stanko.perkov@tribunj.hr