SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 11. travnja 2022. godine, objavljuje se Nacrt prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tribunj, te se poziva zainteresirana javnost za…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 14. ožujka 2022. godine, objavljuje se Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima na području Općine Tribunj. Savjetovanje traje od 14. veljače 2022.…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2022. godinu. Prijedlogom Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2022. godinu utvrđuju se ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 20228. godine
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 2028. godine. Prijedlogom Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 2028. godine utvrđuju se dugoročni ciljevi i smjernice za upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Tribunj, kako bi se…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 22. listopada 2021. godine, objavljuje se Nacrt prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu, te se poziva…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Izvješća o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine
300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 26. listopada 2021. godine, objavljuje se Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine, te se poziva…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu
300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 22. listopada 2021. godine, objavljuje se Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu, te se…

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje se provodi u skraćenom roku zbog usklađivanja akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 144/20), temeljem čijih su odredbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja…

2021.
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje se provodi u skraćenom roku zbog usklađivanja akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 144/20), temeljem čijih su odredbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja…

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu
300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), upućujemo J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za…

2019.
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog otpada File size: 226 KB Downloads: 135 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU File size: 20 KB Downloads: 164 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERTESIRANOM JAVNOŠĆU File size: 29 KB Downloads: 156

2018. godina – Zatvorena savjetovanja
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Nacrt prijedloga Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada File size: 214 KB Downloads: 232 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU ODLUKE-LEC File size: 16 KB Downloads: 151 OBRAZAC IZVJESCA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSCU_1_2018 File size: 19 KB Downloads: 141 Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i…

Zatvorena savjetovanja – Arhiva
300 173 Općina Tribunj

Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Tribunj za razdoblje od 2016. – 2022. god… Dokumenti Obrazac Izvjesca o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoscu File size: 484 KB Downloads: 0 Zakljucak o utvrdivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Opcine Tribunj od 2016. - 2022. god File size: 386 KB Downloads: 0 OBRAZAC IZVJESCA O PROVEDENOM…