10. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 30. ožujka 2018. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. 

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Prijedlog dnevnog reda 10. sjednice:

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tribunj,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu projekata i programa udruga koje se prijavljuju na natječaje za dodjelu sredstava raspisane od strane Općine Tribunj,
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Tribunj,
 5. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2017. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2017. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 6. Izvješće o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 7. Izvješće o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Tribunj – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2017. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2017. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 11. Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji – prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o poslovnoj suradnji između Televizija Dalmacija d.o.o. i Općine Tribunj,
 12. Ponuda za izradu Analize kulturne i prirodne baštine – podloga za revitalizaciju i unapređenje turističke ponude Općine Tribunj – prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST