11. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 23. svibnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. 

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Prijedlog dnevnog reda 11. sjednice:

 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu,
 2. Izvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2017. godinu,
 3. Izvješće o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja Općine Tribunj za 2017. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2017. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2017. godinu,
 6. Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2017. godinu,
 7. Izvješće o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2017. godinu,
 8. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine,
 9. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini,
 10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2017. godine u Proračunu Općine Tribunj za 2018. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2023. godine,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Tribunj,
 13. Prijedlog Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Tribunj,
 14. Prijedlog Zaključka o smanjenju naknade za korištenje pomorskog dobra za djelatnost ugostiteljstvo i trgovina.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST