13. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 31. srpnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. 

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Prijedlog dnevnog reda 13. sjednice:

  1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području Općine Tribunj,
  2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na temelju ugovora na području Općine Tribunj,
  3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Tribunj,
  4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste katastarske oznake čest. zem. 3233/1 K.O. Tribunj,
  5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste katastarske oznake čest. zem. 3261/2 K.O. Tribunj,
  6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST