14. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za četvrtak, 15. rujna 2022. godine u 16.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslina za pedagošku godinu 2021./2022. – prijedlog Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća,
  2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine,
  3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Tribunj i njihovih zamjenika javnim pozivom,
  4. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulica u naselju Tribunj.

Prijedlog dopune dnevnog reda 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine – prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća,
6. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica na području Općine Tribunj.

 

Tonski zapis sjednice

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST