14. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 12. rujna 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. 

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Prijedlog dnevnog reda 14. sjednice:

 1. Izvješće o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 2. Izvješće o radu komunalnog redara Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 3. Prijedlog I. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Tribunj za 2018. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2019. i 2020. godinu,
 4. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
 5. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2018. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Izmjene i dopune Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2018. godinu,
 6. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2018. godinu,
 7. Prijedlog I. Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2018. godinu,
 8. Prijedlog I. Izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Izmjena Programa zdravstva Općine Tribunj za 2018. godinu,
 9. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 10. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Izmjene i dopune Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj za 2018. godinu,
 11. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj u 2018. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj u 2018. godini,
 12. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine,
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja i uređenje odgojno – obrazovne građevine – dječjeg vrtića u Tribunju”,
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Uređenje šetnice javne namjene Luna-Zamalin” u Tribunju.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST