15. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za srijedu, 30. studenoga 2022. godine u 11.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj,
  2. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi,
  3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu ulica na području naselja Tribunj,
  5. Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete Općine Tribunj u 2022. godini Luciji Cvitan.

 

Tonski zapis sjednice – 1. dio

 

Tonski zapis sjednice – 2.dio

 

PRISTUPAČNOST