15. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 30. listopada 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.  

Prijedlog dnevnog reda 15. sjednice:

  1. Prijedlog Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
  2. Prijedlog Oduke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj,
  3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
  4. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2018. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o umanjenju iznosa isplate sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2018. godinu.

Prijedlog dopune dnevnog reda 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

Predloženi dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvane za dan 30. studenoga 2018. godine (petak) s početkom u 14:00 sati, dopunjuje se točkama:

7.  Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na  području Općine Tribunj,
8.  Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj (dio k.č.z. 3233/1 k.o. Tribunj),
9.  Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj (dio k.č.z. 3261/2 K.O. Tribunj).

Dokumenti

PRISTUPAČNOST