17. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 20. prosinca 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Prijedlog dnevnog reda 17. sjednice:

 1. Prijedlog II Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Tribunj za 2018. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2019. i 2020. godinu,
 2. Prijedlog II Izmjene Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
 3. Prijedlog II Izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2018. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2018. godinu,
 4. Prijedlog II Izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2018. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2018. godinu,
 5. Prijedlog II Izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2018. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2018. godinu,
 6. Prijedlog II Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2018. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2018. godinu,
 7. Prijedlog II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.  godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
 8. Prijedlog II Izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2018. godini – prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2018. godini,
 9. Prijedlog II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2018. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju II Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2018. godinu,
 10. Prijedlog Plana Proračuna Općine Tribunj za 2019. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2020. i 2021. godinu,
 11. Prijedlog Plana Razvojnih programa Općine Tribunj za razdoblje od 2019. do 2021. godine,
 12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2019. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunju za 2019. godinu,
 14. Prijedlog Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2019. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
 15. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2019. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
 16. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2019. godinu -prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2019. godinu,
 17. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2019. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju  Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2019. godinu,
 18. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2019. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2019. godinu,
 19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 20. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2019. godini – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2019. godini,
 21. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2019. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2019. godinu,
 22. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2019. godinu,
 23. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za razdoblje od 2019. do 2021. godine,
 24. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
 25. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2018. godinu,
 26. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2018. godinu,
 27. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
 28. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Tribunj,
 29. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST