18. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za petak, 14. travnja 2023. godine u 15:30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o visini zakupnine za korištenje javnih površina Općine Tribunj,
  2. Izvješće o radu davatelja javne usluge LEĆ d.o.o. za 2022. godinu,
  3. Prijedlog Zaključka o ispravku tehničke greške u tekstualnom dijelu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj i IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
  4. Prijedlog Zaključka o umanjenju iznosa naknade za izdavanje koncesijskih odobrenja.

 

Tonski zapis sjednice

 

PRISTUPAČNOST