18. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 30. siječnja 2019. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Prijedlog dnevnog reda 18. sjednice:

  1. Prijedlog I. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Tribunj za 2019. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za 2020. i 2021. godinu,
  2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2019. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
  4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
  5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Tribunj,
  6. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara  Općine Tribunj za 2019. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj.

 

Prijedlog dopune dnevnog reda 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

Predloženi dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvane za dan 30. siječnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati, dopunjuje se točkama:

8.    Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinski sud u Šibeniku,

9.    Prijedlog Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za razdoblje od 2019. do 2021. godine,

10. Prijedlog Izmjene Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2019. godinu.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST