19. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za srijedu, 24. svibnja 2023. godine u 8:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Tribunj – prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije,
 2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Maslina,
 3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Maslina za pedagošku godinu 2023./2024.,
 4. Izvješće o poslovanju i Godišnje financijsko izvješće tvrtke Mjesno poduzeće d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine i prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća,
 5. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Tribunj,
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslina za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslina za 2022. godinu,
 7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine,
 8. Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 9. Izvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 10. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 11. Izvješće o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 13. Izvješće o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 14. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 16. Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 17. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2022. godine u Proračun Općine Tribunj za 2023. godinu,
 18. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
 19. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2023. godinu.

 

Tonski zapis sjednice

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST