19. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 22. ožujka 2019. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.
Prijedlog dnevnog reda 19. sjednice:

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu,
  2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tribunj,
  3. Izvješće o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018., i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.,
  4. Izvješće o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018., i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Općine Tribunj za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.,
  5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Tribunj – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
  6. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2018. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2018. i Zaključak o prihvaćanju Izvješća.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST