2. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 6. srpnja 2021. u 16.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji Vrtić Maslina za pedagošku godinu 2021./2022.,
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića Maslina.

Prijedlog dopune dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

  1. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj ustanovi Dječji vrtić Maslina,
  2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Maslina.

 

Tonski zapis sjednice

PRISTUPAČNOST