20. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za četvrtak, 14. rujna 2023. godine u 16:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1.  Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslina za pedagošku godinu 2022./2023. godinu i prijedlog Zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslina za pedagošku godinu 2022./2023. godinu,
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine,
  3. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Tribunj,
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2022. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenju imovinom u vlasništvu Općine Tribunj,
  6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Šibeniku.

 

Tonski zapis sjednice

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST