20. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 62. i 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 5/13 i 8/15),  Predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 20. sjednicu za petak, 24. svibnja 2019. u 15.00 u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

Predloženi dnevni red sa pripadajućim materijalima možete pronaći u nastavku.

Pozivamo građane, predstavnike udruga građana te predstavnike medija na sjednicu. Kako je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST