22. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za četvrtak, 30. studenoga 2023. godine u 16:30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Tribunj,
 2. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj,
 3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave,
 4. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu Ulice Gornje poje na području Općine Tribunj,
 5. Prijedlog Odluke o grafičkom prikazu Jurjevgradske ulice na području Općine Tribunj,
 6. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Tribunj,
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Tribunj u 2023. godini Damiru Pilipcu,
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Tribunj u 2023. godini Slobodanu Ukiću,
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Tribunj u 2023. godini posthumno Petru Nadovezi,
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Općine Tribunj u 2023. godini Kseniji Mandarić,
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Općine Tribunj u 2023. godini Iris Popić,
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Općine Tribunj u 2023. godini Lorini Grbac,
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete Općine Tribunj u 2023. godini don Ivanu Rojku,
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete Općine Tribunj u 2023. godini Šimi Kumanoviću.

 

Tonski zapis sjednice

Dokumenti

PRISTUPAČNOST