24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za petak, 29. prosinca 2023. godine u 16:30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tribunj za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu,
 2. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 3. Prijedlog I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 4. Prijedlog I. izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2024. godinu,
 6. Prijedlog Proračuna Općine Tribunj za 2024. godinu i Projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2024. godinu,
 8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2024. godinu,
 9. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2024. godinu,
 10. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2024. godinu,
 11. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2024. godinu,
 12. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu,
 13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2024. godinu,
 14. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2027. godine,
 16. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2024. godinu,
 17. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Tribunj,
 18. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. godinu dodijeljenih Općini Tribunj.

Audio zapis_1. dio

Audio zapis_2. dio

Dokumenti

PRISTUPAČNOST