25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za petak, 2. veljače 2024. godine u 8:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
  2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2023. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2023. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2023. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
  3. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine,
  4. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2023. godini i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2023. godini,
  5. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj.

 

Tonski zapis_25. sjednica

Dokumenti

PRISTUPAČNOST