27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 81. stavka 4. te  članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za petak, 10. svibnja 2024. godine u 16:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Izvješće o radu davatelja javne usluge LEĆ d.o.o. za 2023. godinu i prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu davatelja javne usluge LEĆ d.o.o. za 2023. godinu,
  2. Izvješće o poslovanju i Godišnje financijsko izvješće trgovačkog društva Mjesno poduzeće d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine i prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju i Godišnjeg financijskog izvješća trgovačkog društva Mjesno poduzeće d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine,
  3. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslina za 2023. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslina za 2023. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Maslina za pedagošku godinu 2024./2025.,
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Općine Tribunj.

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST