27. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19 i 7/20), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za srijedu, 6. svibnja 2020. u 17.00 sati.

Sjednica će se, sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave Republike Hrvatske, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1, od 13. ožujka 2020. godine, održati putem video/audio konferencije, odnosno korištenjem tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Tribunj za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja i opremanje vrtića,
  2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
  4. Prijedlog Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente kao mjera ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19,
  5. Prijedlog Odluke o odgodi plaćanja i smanjenju naknade za davanje koncesijskih odobrenja u 2020. godini kao mjera ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19,
  6. Prijedlog Odluke o smanjenju i odgodi plaćanja poreza na korištenje javnih površina kao mjera ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19,
  7. Prijedlog Odluke o smanjenju godišnjeg iznosa komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kao mjera ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19,
  8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaćama i naknadama dužnosnika Općine Tribunj,
  9. Prijedlog Odluke o obustavi isplate naknade članovima Općinskog vijeća Općine Tribunj za mjesec svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine,
  10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Tribunj,
  11. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj.

Tonski zapis sjednice

PRISTUPAČNOST