28. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19 i 7/20), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za četvrtak, 28. svibnja 2020. u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Tribunj u Tribunju, na adresi Gornja riva 2.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine,
  2. Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2019. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
  3. Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2019. godinu,
  4. Izvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
  5. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2019. godinu,
  6. Izvješće o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2019. godinu,
  7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
  8. Izvješće o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj za 2019. godinu,
  9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
  10. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za 2019. godinu i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za 2019. godinu,
  11. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2019. godine u Proračunu Općine Tribunj za 2020. godinu.

Tonski zapis sjednice

PRISTUPAČNOST