30. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19 i 7/20), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 15. rujna 2020. u 16.30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine,
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u „Projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta“,
  3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2020. godinu.

Prijedlog dopune dnevnog reda:

  1. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.

Tonski zapis sjednice

PRISTUPAČNOST