31. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19 i 7/20), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za ponedjeljak, 30. studenoga 2020. u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Tribunj u Tribunju, na adresi Gornja riva 2.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o razrješenju privremenog ravnatelja i imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Maslina,
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja pametne Općine Tribunj za razdoblje 2020.-2023. godine,
  3. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj putem javnog natječaja.

Prijedlog dopune dnevnog reda:

4. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Općine Tribunj u 2020. godini Danici Babun.

Tonski zapis sjednice

PRISTUPAČNOST