33. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19 i 7/20), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za ponedjeljak, 18. siječnja 2021. u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Tribunj u Tribunju, na adresi Gornja riva 2.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj.

 

Prijedlog dopune dnevnog reda 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

2. Prijedlog Odluke o visini zakupnine za obavljanje djelatnosti pružanja poštanskih usluga u poslovnim prostorima u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Tribunj.

Tonski zapis sjednice

PRISTUPAČNOST