36. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 36. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za četvrtak, 15. travnja 2021. u 15.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Tribunj u Tribunju, na adresi Gornja riva 2.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Tribunj za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2021. godinu,
  3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
  4. Prijedlog I. izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
  5. Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
  6. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
  7. Prijedlog I. izmjene Programa razvoja i upravljanja sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda Općine Tribunj za 2021. godinu,
  8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine katastarski označene kao čest. zem. 866/4, čest. zem. 866/5, čest. zem. 933/2, čest.zem. 991/4, čest. zem. 992/2, čest. zem. 993 i čest. zem. 994, sve k.o. Letovanić,
  9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u Dječji Vrtić Maslina za pedagošku godinu 2021./2022.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST