4. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 14. rujna 2021. u 15.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine,
  2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine
  3. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj (dio k.č.z. 146/91 k.o. Tribunj) izravnom pogodbom predlagatelju Ivanu Matijeviću,
  4. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj (dio k.č.z. 146/91 k.o. Tribunj) izravnom pogodbom predlagateljici Hildegard Auf Franić,
  5. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj (dio k.č.z. 146/106 k.o. Tribunj) izravnom pogodbom predlagatelju Goranu Obradoviću,
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj.

Prijedlog dopune dnevnog reda 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tribunj za projekt “Rekonstrukcija i opremanje javne zgrade društvene namjene – Društvenog doma Tribunj”.

 

Tonski zapis sjednice

Dokumenti

PRISTUPAČNOST