4. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 21. studenoga 2017. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade,
  2. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Tribunj,
  3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje javnih priznanja Općine Tribunj,
  4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju hitne medicinske službe na području Grada Vodica i Općine Tribunj u 2018. godini,
  5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2018. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Tribunj,
  7. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete,
  8. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za korištenje prostora u zgradi bivše Općine Tribunj,

INFORMACIJA – Rješenje o razrješenju i imenovanju Skupštine društva Mjesno poduzeće d.o.o. Tribunj.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST