6. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za petak, 3. prosinca 2021. u 15.30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva opreme u korist ustanove Dječji vrtić Maslina,
 3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslina,
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
 5. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2021. godinu,
 6. Izvješće o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine i prijedlog Zaključka,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu projekata i programa udruga koje se prijavljuju na natječaje za dodjelu sredstava raspisane od strane Općine Tribunj,
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjeljivanje javnih priznanja Općine Tribunj,
 9. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Tribunj,
 10. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj,
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete Općine Tribunj u 2021. godini Miru Arbutini,
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Općine Tribunj u 2021. godini Stipi Cvitanu.

Prijedlog dopune dnevnog reda 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

13. Prijedlog Rješenja o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Tribunj.

 

Tonski zapis sjednice

Dokumenti

PRISTUPAČNOST