9. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 31. siječnja 2018. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju. 

Budući da je prostorni kapacitet u kojemu se održavaju sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj ograničen, sjednicu Vijeća može pratiti najviše 8 osoba.

Prijedlog dnevnog reda 9. sjednice:

  1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije,
    • polaganje svečane prisege vijećnika,
  2. Prijedlog Statuta Općine Tribunj,
  3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tribunj,
  4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada,
  5. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST