Posts By :

Nikolina Matičev

Izobrazno-informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom u 2022. godini

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj, a sve u cilju edukacije građana o opasnostima azbesta, kao i načinima njegovog zbrinjavanja , dana 02. lipnja 2022. godine provela je izobrazno-informativnu…

opširnije

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA – KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARA

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Odsjek za društvene djelatnosti i komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj, na radno…

opširnije

POZIV ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLA MOTRITELJSKO-DOJAVNE SLUŽBE

300 173 Općina Tribunj

POZIV ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLA MOTRITELJSKO-DOJAVNE SLUŽBE Općina Tribunj poziva sve osobe s područja Tribunja koje su zainteresirane za obavljanje posla motriteljsko-dojavne službe na…

opširnije

Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članaka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,…

opširnije

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA ZA „PROJEKT REKONSTRUKCIJE, SANACIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA“

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova za „Projekt rekonstrukcije, sanacije i uređenja Spomen parka Palim borcima“…

opširnije

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“,…

opširnije

Preuzmite bez naknade svoj kućni komposter

300 173 Općina Tribunj

Obavještavaju se svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj, koji su u IZJAVI O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I…

opširnije

Besplatno zamijenite stare kante za odvojeno prikupljanje otpada

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj prijavila se na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje o otpada,…

opširnije

Godišnji program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08 , 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 134/20 i 143/21),…

opširnije

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća…

opširnije