Posts By :

Nikolina Matičev

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj. Prijedlogom Odluke…

read more

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj. Prijedlogom Odluke…

read more

OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2023. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2023. godinu stupio je na snagu dana 9. siječnja 2023. godine, kada je na isti…

read more

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08 , 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 134/20 i 143/21),…

read more

„PROJEKT REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA“

300 173 Općina Tribunj

„PROJEKT REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA“   U okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih…

read more

Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške u okviru projekta Zajedno za njih III

300 173 Općina Tribunj

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske je, u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Zaželi – Program zapošljavanja žena-faza III”, prihvatilo projekt Općine Tribunj…

read more

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih III – Općina Tribunj – radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Tribunj i Grada Vodica

300 173 Općina Tribunj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za…

read more

PROJEKT „PRISTUPNA STAZA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I SMANJENOM POKRETLJIVOŠĆU – PLAŽA SOVLJE“

300 173 Općina Tribunj

PROJEKT „PRISTUPNA STAZA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I SMANJENOM POKRETLJIVOŠĆU – PLAŽA SOVLJE“ Ovaj projekt sufinancira se sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne  imovine…

read more

PROJEKT ZAJEDNO ZA NJIH III „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj potpisala je 24. listopada 2022. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“,…

read more

PROJEKT „TRIBUNJ – RIBARSKO MISTO“ – SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO, OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020.

300 173 Općina Tribunj

U okviru natječaja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „GALEB“ za dodjelu potpore projektima u okvir mjere 1.1.1. Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine…

read more

PRISTUPAČNOST