Posts By :

Nikolina Matičev

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta Zajedno za njih IV – Općina Tribunj – radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s područja Općine Tribunj i Grada Vodica

300 173 Općina Tribunj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 948-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11, od 12. prosinca 2023. godine), odredbi Ugovora…

read more

26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19…

read more

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Od 11. veljače 2024. godine radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj je od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati. Raspored…

read more

OTVORENI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA SUDJELOVANJU U PROJEKTU ZAJEDNO ZA NJIH IV U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

300 173 Općina Tribunj

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti…

read more

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik pruža uslugu osobne asistencije na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik, temeljem ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, pored ostalih socijalnih usluga pruža i  uslugu osobne asistencije…

read more

25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,…

read more

Obavijest HEP-a o planiranom prekidu napajanja

300 173 Općina Tribunj

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže, osim u slučaju odgode radi više sile, dana 25. siječnja 2024. godine (četvrtak), biti …

read more

JAVNI UVID U PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA OTOK LOGORUN, NA PREDJELU K.Č. 3226/100, K.O. TRIBUNJ, NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne Novine”,  broj 83/23) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra…

read more

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ETIČKOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA ODBORA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA ZA PROVEDBU KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje: predsjednika Etičkog odbora predsjednika i dva člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa. Etički odbor je tijelo…

read more

OBAVIJEST O NASTAVKU AKCIJE FINANCIRANJA TROŠKOVA KASTRACIJE MAČAKA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj obavještava mještane da nastavlja s provedbom akcije financiranja troškova kastracije mačaka na području Općine Tribunj i tijekom 2024. godine. Akcija je započela 2021.…

read more

PRISTUPAČNOST