Posts By :

Nikolina Matičev

PROJEKT ZAJEDNO ZA NJIH III „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj potpisala je 24. listopada 2022. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“,…

read more

PROJEKT „TRIBUNJ – RIBARSKO MISTO“ – SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO, OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020.

300 173 Općina Tribunj

U okviru natječaja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „GALEB“ za dodjelu potpore projektima u okvir mjere 1.1.1. Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine…

read more

POZIV UDRUGAMA KOJE SU SUKLADNO SVOM STATUTU CILJNO I PREMA DJELATNOSTIMA OPREDIJELJENE ZA RAD S MLADIMA I ZA MLADE, UČENIČKIM VIJEĆIMA, STUDENTSKIM ZBOROVIMA, POMLADCIMA POLITIČKIH STRANAKA, SINDIKALNIH ILI STRUKOVNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NEFORMALNIM SKUPINAMA MLADIH ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj dana 4. studenoga 2022. godine objavilo je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tribunj,…

read more

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA DJELOVANJA OPĆINE TRIBUNJ U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. Prijedlogom Plana djelovanja Općine…

read more

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA ZA “PROJEKT REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA”

300 173 Općina Tribunj

ćina Tribunj raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova za “Projekt rekonstrukcije i uređenja Spomen parka Palim borcima” putem…

read more

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA PROJEKT „SANACIJE OGRADE I RASVJETE NA ŠETNICI LUNA ZAMALIN U TRIBUNJU“

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne…

read more

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Plana zaštite od požara za Općinu Tribunj. Prijedlogom Plana zaštite od požara za Općinu Tribunj…

read more

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tribunj. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara…

read more

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA ZA “PROJEKT REKONSTRUKCIJE – UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA”

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova za “Projekt rekonstrukcije – uređenja Spomen parka Palim borcima” putem…

read more

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova za projekt „Pristupna staza za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću – Plaža Sovlje“

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne…

read more

PRISTUPAČNOST