Posts By :

Nikolina Matičev

Javni natječaj za dodjelu u zakup javne površine za vrijeme održavanja manifestacija „Ribarska fešta“, „55. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ i „Okusi Tribunj“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj u 2022. godini

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj pokreće se postupak dodjele u zakup javne površine za vrijeme održavanja manifestacija „Ribarska fešta“, „55. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ i „Okusi Tribunj“ u…

read more

Izobrazno-informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom u 2022. godini

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj, a sve u cilju edukacije građana o opasnostima azbesta, kao i načinima njegovog zbrinjavanja , dana 02. lipnja 2022. godine provela je izobrazno-informativnu…

read more

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA – KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARA

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Odsjek za društvene djelatnosti i komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj, na radno…

read more

POZIV ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLA MOTRITELJSKO-DOJAVNE SLUŽBE

300 173 Općina Tribunj

POZIV ZAINTERESIRANIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLA MOTRITELJSKO-DOJAVNE SLUŽBE Općina Tribunj poziva sve osobe s područja Tribunja koje su zainteresirane za obavljanje posla motriteljsko-dojavne službe na…

read more

Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članaka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,…

read more

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA ZA „PROJEKT REKONSTRUKCIJE, SANACIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA“

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova za „Projekt rekonstrukcije, sanacije i uređenja Spomen parka Palim borcima“…

read more

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“,…

read more

Preuzmite bez naknade svoj kućni komposter

300 173 Općina Tribunj

Obavještavaju se svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj, koji su u IZJAVI O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I…

read more

Besplatno zamijenite stare kante za odvojeno prikupljanje otpada

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj prijavila se na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje o otpada,…

read more

Godišnji program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08 , 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 134/20 i 143/21),…

read more

PRISTUPAČNOST