Posts By :

Tribunj

Proračun Općine Tribunj za 2019. godinu

300 173 Općina Tribunj

Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih nagrada i priznanja Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo trgovačka društva, ustanove, političke stranke, druge organizacije ili udruge te građane da podnesu  inicijativu za dodjelu nagrada i priznanja Općine Tribunj u 2019. godini.…

read more

Podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini

300 173 Općina Tribunj

OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA U 2019.GOD. Prema Odluci Skupštine  Šibensko-kninske županije  kojim se regulira podmirenje troškova ogrjeva  u 2019. godini, samcu ili…

read more

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Savjet mladih Općine Tribunj je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Tribunj koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Tribunj, te…

read more

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA GROBNA MJESTA I KAZETE/NIŠE ZA URNE NA MJESNOM GROBLJU GAJ

300 173 Općina Tribunj

Mjesno poduzeće d.o.o. poziva mještane općine Tribunj zainteresirane za rezervaciju/dodjelu na korištenje grobnog mjesta na mjesnom groblju Gaj u Tribunju u Upravu groblja – Mjesno…

read more

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i…

read more

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i…

read more

ZAKUP JAVNE POVRŠINE – TURISTIČKE MANIFESTACIJE 2019

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj pokreće postupak dodjele javne površine u zakup prilikom održavanja sljedećih manifestacija, u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj: „Ribarska fešta“, datum održavanja 19. srpnja…

read more

Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj – ponovljeni

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. stavka 1. i članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“,…

read more

Poziv zainteresiranim osobama za obavljanje posla motriteljsko-dojavne službe

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj poziva sve osobe s područja Tribunja koje su zainteresirane za obavljanje posla motriteljsko-dojavne službe na brdu Sopalj u Tribunju da se jave u…

read more

PRISTUPAČNOST