Posts By :

Tribunj

Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela

300 173 Općina Tribunj

Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja…

read more

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj Davorka Brajković, dipl. iur. Kontakt: davorka.brajkovic@tribunj.hr Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu Zorica Unić, dipl. oec. Kontakt: zorica.unic@tribunj.hr…

read more

Plan provođenja savjetovanja

300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu…

read more

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj Općinsko vijeće Općine Tribunj je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine…

read more

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Prema članku 48. Statuta Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 2/21), Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu…

read more

PRISTUPAČNOST