Posts By :

Tribunj

Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela

300 173 Općina Tribunj

Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja…

opširnije

Ustroj Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

v.d. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj Davorka Brajković, dipl. iur. Kontakt: davorka.brajkovic@tribunj.hr Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu Zorica Unić, dipl. oec. Kontakt:…

opširnije

Plan provođenja savjetovanja

300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu…

opširnije

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, dodjeljuje nagrade i druga javna priznanja građanima…

opširnije

Zamjenik Načelnika Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Zamjenik općinskog načelnika mijenja općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti. Mandat zamjenika traje četiri godine, a kao…

opširnije

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Prema članku 44. Statuta Općine Tribunj, Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela koja pripremaju i razmatraju prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, te…

opširnije