Posts By :

Tribunj

Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela

300 173 Općina Tribunj

Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja…

read more

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj Nikolina Matičev, mag. iur. Kontakt: nikolina.maticev@tribunj.hr Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu…

read more

Plan provođenja savjetovanja

300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu…

read more

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj Općinsko vijeće Općine Tribunj je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine…

read more

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Prema članku 48. Statuta Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 2/21), Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu…

read more

PRISTUPAČNOST