Posts By :

Tribunj

Predstava o očuvanju okoliša

212 300 Općina Tribunj

U sklopu projekta “EKO REGIJA: Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca,  Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva” Općina Tribunj Vas poziva na…

read more

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i…

read more

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNIKA NA NAPLATI LUČKIH PRISTOJBI (1 izvršitelj)

300 173 Općina Tribunj

Mjesno poduzeće d.o.o. objavilo je JAVNI NATJEČAJ ZA RADNIKA NA NAPLATI LUČKIH PRISTOJBI (1 izvršitelj). Tekst Natječaja možete pronaći u nastavku.

read more

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva u 2019. godini

300 173 Općina Tribunj

Ovom Odlukom utvrđuju se organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode…

read more

OBAVIJEST OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Tribunj, na sjednici održanoj 16. travnja 2019., donijelo je Odluku o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u Općini Tribunj…

read more

JAVNI RADOVI 2019

300 173 Općina Tribunj

Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice…

read more

SANACIJA POLJSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova na sanaciji poljskih puteva na području Općine Tribunj Mjesto izvođenja radova: dio  čest. zem.…

read more

OBJAVA BIRAČIMA

300 173 Općina Tribunj

Ministarstvo uprave uputilo je Objavu biračima (KLASA: 013-01/19-01/13, URBROJ: 515-07-02/1-19-2 od 26. ožujka 2019.), a vezano za raspisivanje izbora za članove u Europski parlament iz…

read more

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Pozivamo predstavnike udruga građana, građane i predstavnike medija na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj koja će se održati dana 22. ožujka 2019. godine s…

read more

PRISTUPAČNOST