Besplatna zamjena nestandardnih posuda za otpad u naseljima Vodice, Srima i Tribunj

300 154 Općina Tribunj

Komunalno društvo LEĆ d.o.o. je nabavilo 2400 novih posuda za prikupljanje mješovitog komunalnog otpada kojima bi trebale biti zamijenjene registrirane nestandardne plastične i metalne posude od 80 litara koje su još uvijek u upotrebi u nekim kućanstvima u Vodicama, Srimi i Tribunju.
Naime, takve posude nisu napravljene prema novim standardima te se ne mogu prazniti putem automata na kamionima za odvoz otpada. Također, takve posude nemaju mogućnost ugradnje RFID čipova za evidenciju pražnjenja posuda. Kako od 1. studenog ove godine stupa na snagu Cjenik odvoza otpada i naplata prema količini, odnosno, evidenciji broja pražnjenja posuda, sve posude koje nisu standardne i nemaju RFID čipove neće se moći koristiti.
Stoga je Leć d.o.o. omogućio besplatnu zamjenu takvih nestandardnih posuda novima. Svako domaćinstvo koje koristi takvu posudu, a označena je barkod naljepnicom, ima pravo na jednu novu, veličine 80, 120 ili 240 litara bez plaćanja naknade. Korisnici koji imaju registriranu turističku djelatnost i posjeduju više nestandardnih posuda mogu besplatno zamijeniti dvije.
Uvjet za preuzimanje novih posuda su uredno plaćene obaveze, odnosno nepostojanje evidentiranog duga (dužeg od 180 dana) za uslugu odvoza komunalnog otpada.
Budući su broj i veličina posuda ograničeni, one će se moći zamijeniti do isteka zaliha. Besplatna zamjena posude moguća je radnim danom od 7 do 13 sati, u razdoblju od 2. do 31. srpnja 2018. godine, na adresi u Vodicama, Put Gaćeleza 3/b (garaža LEĆ-a).
Prilikom zamjene posude korisnik može donijeti staru, nestandardnu posudu koja će biti zbrinuta i reciklirana.

PRISTUPAČNOST