Gospodarenje otpadom

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 13. ožujka 2023. godine, donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada…

read more

Izobrazno-informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom u 2022. godini

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj, a sve u cilju edukacije građana o opasnostima azbesta, kao i načinima njegovog zbrinjavanja , dana 02. lipnja 2022. godine provela je izobrazno-informativnu…

read more

Plan gospodarenja otpadom Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2023. godine

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj na temelju odredbe članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) i članka 14. Uredbe o informiranju i…

read more

PRISTUPAČNOST