Gospodarenje otpadom

Izobrazno-informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom u 2022. godini

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj, a sve u cilju edukacije građana o opasnostima azbesta, kao i načinima njegovog zbrinjavanja , dana 02. lipnja 2022. godine provela je izobrazno-informativnu…

opširnije

Plan gospodarenja otpadom Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2023. godine

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj na temelju odredbe članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) i članka 14. Uredbe o informiranju i…

opširnije