Gospodarenje otpadom

Plan gospodarenja otpadom Općine Tribunj za razdoblje od 2018. do 2023. godine

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj na temelju odredbe članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) i članka 14. Uredbe o informiranju i…

opširnije