Javni poziv

Javni poziv za obavljanje posla motriteljsko-dojavne službe

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj poziva sve osobe s područja Tribunja koje su zainteresirane za obavljanje posla motriteljsko-dojavne službe na brdu Sopalj u Tribunju, da se jave u…

read more

II. PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ETIČKOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA ODBORA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA ZA PROVEDBU KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Predmet ovog II. Ponovljenog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje: predsjednika Etičkog odbora predsjednika i dva člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa. Etički…

read more

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta Zajedno za njih IV – Općina Tribunj – radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s područja Općine Tribunj i Grada Vodica

300 173 Općina Tribunj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 948-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11, od 12. prosinca 2023. godine), odredbi Ugovora…

read more

OTVORENI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJANE SKUPINE ZA ISKAZ INTERESA I SUDJELOVANJE U PROJEKTU ZAJEDNO ZA NJIH IV U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

300 173 Općina Tribunj

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti…

read more

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TRIBUNJ U 2023. GODINI

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj objavila je Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Tribunj u 2023. godini kojim poziva trgovačka društva, ustanove, političke stranke…

read more

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Tribunj za 2024. godinu

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22)  i članka 54. Statuta Općine Tribunj („Službeni…

read more

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PONUDA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Tribunj, dana 15. rujna 2023. godine, objavljuje Poziv…

read more

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u ŠIbeniku

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj poziva sve zainteresirane stanovnike Općine Tribunj koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Javni poziv podnesu svoje prijave za kandidate…

read more

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih III – Općina Tribunj – radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Tribunj i Grada Vodica

300 173 Općina Tribunj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za…

read more

PRISTUPAČNOST