Jedinstveni upravni odjel

Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela

300 173 Općina Tribunj

Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja…

opširnije

Ustroj Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

v.d. Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj Davorka Brajković, dipl. iur. Kontakt: davorka.brajkovic@tribunj.hr Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i imovinu Zorica Unić, dipl. oec. Kontakt:…

opširnije