Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU TRIBUNJ KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

300 173 Općina Tribunj

  Općina Tribunj poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Tribunj, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine…

read more

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA FINANCIJE

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Odsjek za proračun, financije i imovinu,…

read more

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA OPĆINE TRIBUNJ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2023./2024. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“ broj 15/21), Općinski načelnik Općine Tribunj dana 23. listopada 2023.…

read more

OBAVIJEST!!! Izmjena Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2023. godine

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 14. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“ broj 22/22), a za vrijeme održavanja manifestacija u…

read more

JAVNI NATJEČAJ – Zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacija 2023. godine – FEŠTE

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 14. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“ broj 22/22), a za vrijeme održavanja manifestacija u…

read more

Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Tribunj, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Tribunj,…

read more

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih III – Općina Tribunj – radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Tribunj i Grada Vodica

300 173 Općina Tribunj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za…

read more

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA ZA “PROJEKT REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA”

300 173 Općina Tribunj

ćina Tribunj raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova za “Projekt rekonstrukcije i uređenja Spomen parka Palim borcima” putem…

read more

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA OPĆINE TRIBUNJ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022./2023. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Prikupljanje pisanih prijava radi dodjele STIPENDIJE OPĆINE TRIBUNJ   U školskoj/akademskoj  2022./2023. godini u Proračunu Općine Tribunj osiguravaju se sredstva za stipendije: a) dosadašnjim stipendistima…

read more

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA PROJEKT „SANACIJE OGRADE I RASVJETE NA ŠETNICI LUNA ZAMALIN U TRIBUNJU“

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne…

read more

PRISTUPAČNOST