Obavijesti

OBAVIJEST O PROVEDBI JESENSKE PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE JAVNIH POVRŠINA 2021. GODINE U OPĆINI TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Djelatnici tvrtke AS – EKO d.o.o. (DDD služba) provesti će jesensku  preventivnu sustavnu deratizaciju Općine Tribunj  u razdoblju od 13.10. do 15.10.2021. godine. Deratizacija će…

opširnije

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TRIBUNJ U 2021. GODINI

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj objavila je Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Tribunj U 2021. godini kojim poziva trgovačka društva, ustanove, političke stranke…

opširnije

LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“

300 173 Općina Tribunj

Lokalna akcijska grupa “MORE 249“ objavljuje 9. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji…

opširnije

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik poziva sve zainteresirane da budu dio projekta “Odluči i kreni”

300 173 Općina Tribunj

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Šibenik, Centrom za socijalnu skrb Šibenik i Centrom za socijalnu skrb…

opširnije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša

300 173 Općina Tribunj

Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio „Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša“.   Predmet poziva: Predmet Javnog natječaja…

opširnije

Radionica o energetskoj obnovi obiteljskih kuća – Šibenik, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”

300 173 Općina Tribunj

Nastavno na novootvoreni „Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća” obavještavamo Vas da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizira informativno-edukativnu radionicu o energetskoj obnovi…

opširnije

Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

KLASA: 351-03/20-01/2 URBROJ: 2182/20-04-21-15 Tribunj, 27. rujna 2021.   Na temelju članka 160. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,…

opširnije

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,…

opširnije

Vlasnicima mačaka osigurani transporteri za lakši transport ljubimaca na provedbu kastracije

300 173 Općina Tribunj

Obavještavamo sve vlasnike mačaka s prebivalištem na području Općine Tribunj koji su zainteresirani za kastraciju svojih ljubimaca da u Općini Tribunj mogu posuditi transportere s…

opširnije

Javni poziv za dodjelu u zakup javne površine na Trgu Pijaca za vrijeme održavanja manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj u 2021. godini

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj pokreće postupak dodjele javne površine u zakup prilikom održavanja sljedećih manifestacija, u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj, i to: „Ribarska fešta“, datum održavanja:…

opširnije