Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU TRIBUNJ KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Tribunj, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Tribunj,…

opširnije

CILJANA POMOĆ PRI OBNOVI KUĆE OBITELJI S DJECOM – STRADALNICIMA RAZORNOG POTRESA

300 173 Općina Tribunj

 Općina Tribunj  otvorila je poseban račun za donacije za obnovu jedne obiteljske kuće s malodobnom djecom na području pogođenim razornim potresom. Uplate se vrše na…

opširnije

STATUT Dječjeg vrtića Maslina Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslina na temelju prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Tribunj, na 2. sjednici održanoj 24. prosinca 2020. godine, donosi Statut Dječjeg vrtića…

opširnije

Poziv na iskaz interesa za dodjelu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada mještanima i korisnicima javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj zaključila je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, u…

opširnije

Obavijest o radu sa strankama (COVID-19)

300 173 Općina Tribunj

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite, te Upute Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom…

opširnije

III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj započela je s postupkom izrade III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj te je u svezi s tim započela s provođenjem…

opširnije

Obavijest o provedbi postupka za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud u Šibeniku

300 173 Općina Tribunj

Šibensko-kninska županija, Stručna služba Skupštine i župana – Tajništvo, pozvala je Općinsko vijeće Općine Tribunj da dostavi svoj prijedlog za imenovanje sudaca porotnika u Županijski…

opširnije

NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA OPĆINE TRIBUNJ ZA ŠKOLSKU / AKADEMSKU 2020./2021. GODINU

300 173 Općina Tribunj

    U školskoj/akademskoj godini 2020./2021. godini u Proračunu Općine Tribunj osiguravaju se sredstva za stipendije: 1. dosadašnjim stipendistima u skladu sa zaključenim ugovorima o…

opširnije

Ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova ogrjeva u 2020. godini

300 173 Općina Tribunj

  .   Prema Odluci Skupštine  Šibensko-kninske županije  kojim se regulira podmirenje troškova ogrjeva  u 2020. godini, samcu ili kućanstvu  koji se griju na drva…

opširnije