Obavijesti

JAVNI UVID U PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA OTOK LOGORUN, NA PREDJELU K.Č. 3226/100, K.O. TRIBUNJ, NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne Novine”,  broj 83/23) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra…

read more

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ETIČKOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA ODBORA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA ZA PROVEDBU KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje: predsjednika Etičkog odbora predsjednika i dva člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa. Etički odbor je tijelo…

read more

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU TRIBUNJ KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

300 173 Općina Tribunj

  Općina Tribunj poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Tribunj, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine…

read more

OBAVIJEST O NASTAVKU AKCIJE FINANCIRANJA TROŠKOVA KASTRACIJE MAČAKA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj obavještava mještane da nastavlja s provedbom akcije financiranja troškova kastracije mačaka na području Općine Tribunj i tijekom 2024. godine. Akcija je započela 2021.…

read more

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,…

read more

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Savjet mladih Općine Tribunj je savjetodavno tijelo Općine Tribunj, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o…

read more

24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,…

read more

Odluka o proglašenju Dana žalosti na području općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj proglašava ponedjeljak, 18. prosinca 2023. godine, utorak, 19. prosinca 2023. i srijedu, 20. prosinca 2023. godine, Danima žalosti na području općine Tribunj povodom…

read more

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,…

read more

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Dana 5. prosinca 2023. godine, uoči Dana Općine Tribunj i blagdana sv. Nikole, održat će se svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj. Sjednica će se…

read more

PRISTUPAČNOST